Program „Zdravé nôžky“ – vyhodnotenie


Milí rodičia, naša materská škola sa v prvej polovici tohto školského roka
zapojila do pilotnej štúdie programu

„Zdravé nôžky“,

ktorá sledovala vplyv zdravotných cvičení
na správne formovanie klenby nôh Vašich detičiek.

Teší nás, že z vyhodnotenia výsledkov pozorovaných zmien
fyzioterapeutka konštatovala, že celkovo došlo
k zlepšeniu stavu klenby nohy
u pozorovaných detí.

Nakoľko zaradenie týchto cvikov do denných zdravotných cvičení
potvrdilo svoje opodstatnenie,
radi v ňom budeme pokračovať aj naďalej:)

V prípade záujmu precvičovať detské nôžky aj doma,
ponúkame opis niektorých cvičení:

1.Cvik BOCIAN
Deti stoja nohami na zemi ako bociany. Jednu nohu zdvihnú a položia do výšky kolena druhej nohy. Držia počas celej básničky, ktorú rozprávame spolu s nimi.
„Bocian to je veľký vták, zobák robí klapi-klap.
V rybníku len jedna nôžka, ukrytá je druhá troška.
Číha, číha na žabky, pošteklí ich na labky.“

2.Cvik HÚSENIČKA
Deti si posadajú na zem s pokrčenými nohami v kolenách a opretými chodidlami o podložku. Začnú najprv jednou nohou ako húsenička. A to tak, že skrčia prsty a posunú sa smerom vpred. To isté spravia aj pri cúvaní. Následne vystriedanú druhú nohu.

3.Cvik VEJÁRIK
Sed na zemi, chodidlá opreté o zem. Deti odliepajú prsty od zeme a odťahujú ich čo najviac od seba do vejárika. Následne oprú len o päty a krčia prsty. Cvik zakončia opretím celého chodidla o zem. Nohy vystriedajú.

4.Cvik GÚĽANIE
Sed na zemi, medzi šľapy si deti položia loptičku (primeranej veľkosti) a vaľkajú ju 10x hore-dolu.

Druhý variant je sed na zemi a chodidlom jednej nohy gúľajú loptičku po zemi 10x. Vystriedajú aj druhú nohu.

Opis cvikov a fotografie prevzaté z používanej príručky
„Cvičebná jednotka zameraná na detskú nohu v predškolskom veku“;
Vypracovala: Diškancová Lucia,
odb. Fyzioterapia SZU, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici