Prevádzka MŠ počas JESENNÝCH PRÁZDNIN!!!


OZNAM!!!

Na základe Usmernenia k postupu ZŠ a MŠ zo dňa 27.10.2020

bude naša materská škola v čase jesenných prázdnin
(t.j. v dňoch 30.10, 2.11, 6.11 a 9.11.2020)
OTVORENÁ

Zároveň Vás informujeme, že

zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu,
predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy
Vyhlásenie zákonného zástupcu

o bezinfekčnosti.