AKTUALIZOVANÝ!!! OZNAM Zákonným zástupcom – o nástupe dieťaťa do MŠ po celoloplošnom testovaní na Cov.-19!


Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti, že po celoplošnom testovaní na Cov.-19 je
zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho materskú školu
povinný pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ

predložiť podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti

!!! Zároveň upozorňujeme, že

v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR zo dňa 6.11.2020 je do priestorov MŠ oprávnená vstúpiť výlučne osoba s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

Zákonný zástupca dieťaťa s pozitívnym výsledkom testu na Cov.19 ostáva v karanténe aj s dieťaťom!

ĎAKUJEME, že v záujme ochrany zdravia všetkých detí
navštevujúcich našu MŠ a našich zamestnancov,
rešpektujete a dodržujete potrebné nariadenia:)