POĎAKOVANIE!


Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať
„našim“ šikovným a ochotným oteckom, ktorí si 19.11.2020 našli čas,
aby nám pomohli s úpravou areálu MŠ
. Jednalo sa najmä o

navozenie zeminy na miesto odstráneného, nevyhovujúceho pieskoviska,
spílenie nežiadúcich konárov zo stromov, prekopanie veľkého pieskoviska
a tiež aj odvoz odpadového materiálu a pohrabaného lístia.

Ďakujeme! 🙂