MAREC = MESIAC KNÍH a 10 dôvodov, prečo je dôležité s deťmi čítať..


Categories :

Milí rodičia,

pri príležitosti mesiaca „marec – mesiac kníh“ by sme radi upriamili vašu pozornosť na

10 dôvodov, prečo je dôležité s deťmi čítať
ako aj na možnosť nákupom peknej knižky
prostredníctvom odkazov z našej webstránky obohatiť našu školskú knižnicu!

1.Dieťa si rozširuje slovnú zásobu. Poznáva nové slová, synonymá, antonymá, homonymá, obohacuje si reč o rôznorodé prirovnania, zdrobneniny, nachádza u slov nové významy.

2.Dokáže sa lepšie vyjadrovať. S bohatou slovnou zásobou dokáže flexibilne reagovať na podnety okolia, vyjadrovať svoje požiadavky a odkrývať nám svoj vnútorný svet. Vo vyjadrovaní používa nielen samotné slová ale aj dôraz a intonáciu.


3.Správne vyslovuje všetky hlásky a hláskové skupiny. S pravidelným čítaním ide ruka v ruke rozprávanie. Na jazykové hry, slovné hračky a prešmyčky, teda precvičovanie jazyka nebudete potrebovať logopéda. Dieťa bez problémov zvládne sykavky či včasné vyslovovanie „R“, čo je dôležité najmä pri nástupe do ZŠ.

4.Poznáva dobro vo všetkých jeho podobách. Získa schopnosť vedieť sa správne rozhodnúť pre to, čo je skutočne dobré, správne či výhodné a naopak, včas odhalí a odsúdi zlo, podlosť, klamstvo či pretvárku..

5.Obohatí si vlastnú fantáziu. S množstvom podnetných kníh dieťa objaví bezhraničný svet fantázie, zdokonalí svoje myšlienkové pochody, ľahšie spracúva informácie a pomôže mu riešiť problémy a nachádzať viaceré riešenia v bežnom živote.

6.Spozná svoj vlastný vnútorný svet, svoje pocity. Dieťa s bohatou fantáziou je vnímavé, citlivé na emócie druhých, empatické. Tiež sa vie ľahšie zorientovať vo svojich vlastných pocitoch a predchádza tak úzkosti, pocitom samoty a smútku.

7.Zvýši si sebavedomie. Detské knihy sú plné hrdinov, ktorí aj s málom dokázali veľa. Detský čitateľ sa ľahko identifikuje so svojou obľúbenou postavou a tak podvedome nadobúda aj jej „čarovné“ schopnosti, ako odvahu, vynaliezavosť, múdrosť..

8.Bude nachádzať v čítaní radosť. V neskoršom veku, keď už dokáže samo čítať, s radosťou vezme knižku do rúk a dokáže tak aj bez pomoci dospelého objavovať nové pohľady na svet. Učenie bude zábava a dokáže zmysluplne tráviť svoj čas.

9.Ovláda spisovný materinský jazyk a gramatiku. Dieťa, ktoré číta rado, číta veľa. Slová sa mu vryjú do pamäte úplne ľahko a správna gramatika sa stane prirodzenosťou.

10.Zblížite sa. Spoločným čítaním, ideálne večer pred spaním (no nielen), si budujete pevné puto medzi sebou a dieťaťom, ktoré vyrastie tak rýchlo. Upokojí a obe strany obohatí nielen čítanie ako činnosť, ale samotná prítomnosť blízkej osoby. Spoločný zážitok z prečítaného príbehu umocní rozhovor po prečítaní, čo sa vám páčilo a čo nepáčilo, čo prekvapilo a čo sklamalo.. Vy spoznávate dieťa, aj dieťa spoznáva vás. Toto vzácne spoznávanie sa oceníte nielen teraz, ale budete z neho profitovať celý život. Nepremeškajte túto príležitosť a trávte spoločný čas s dieťaťom čítaním.

Objednajte si akúkoľvek knižku využitím odkazov na tejto stránke a naša škôlka získa províziu na nákup kníh do školskej knižnice! Ďakujeme;)