DARUJTE 2% z dane združeniu pri našej MŠ!


Združenie rodičov pri  MŠ Slovenská Ľupča
Vás chce aj v tomto školskom roku osloviť a požiadať

o darovanie 2 % z Vašej zaplatenej dane.

Tlačivá na darovanie 2 % si môžete

vyzdvihnúť  osobne v ktorejkoľvek triede

alebo STIAHNUŤ TU

Je potrebné vyplniť tlačivo – vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby a doložiť aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

 Vyplnené tlačivá môžete zaniesť p. učiteľkám na triede,
ktorú vaše dieťa navštevuje.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité
pre potreby a radosť Vašich detičiek v škôlke 🙂

ĎAKUJEME !