ZMENY od pondelka 3.mája 2021


Milí rodičia,

priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.
Od 3.mája 2021 sa zákonný zástupca dieťaťa nemusí preukazovať negatívnym testom a vypĺňať Čestné vyhlásenie.

Naďalej platí, že ak  dieťa nepríde do školy viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, zákonný zástupca predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré v deň opätovného nástupu do MŠ odovzdá učiteľke.

Ďakujeme!