MAREC MESIAC KNIHY


Pri príležitosti mesiaca „MAREC MESIAC KNIHY“

navštívime miestnu knižnicu dňa 30.03.2022 v dopoludňajších hodinách. 

Tak isto by sme radi upriamili Vašu pozornosť na možnosť nákupu kníh

prostredníctvom odkazov z našej webstránky,

čím obohatíte aj našu školskú knižnicu!