VŠETKÝM NÁM ZÁLEŽÍ NA TOM, ABY BOLI NAŠE DETI ZDRAVÉ


Vážení rodičia,

podľa paragrafu 24 zákona č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže byť dieťa umiestnené v predškolskom zariadení len v prípade, že je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenia.

Všetkým nám záleží na tom, aby boli naše deti zdravé. Samozrejme sa o to snažíme aj my v našej materskej škole. Ak príde choré dieťa do kolektívu, jednak to zbytočne zaťažuje detský organizmus, znižuje jeho imunitu, ale tiež môže nakaziť svojou chorobou aj iné zdravé deti i celý personál materskej školy a pričiniť sa tak o šírenie choroby ďalej.

V žiadnom prípade nedávajte do kolektívu dieťa, u ktorého sa prejavili nasledujúce príznaky:

  • ak má dieťa zvýšenú teplotu
  • ak malo dieťa v priebehu predchádzajúcich 24 hodín -teplotu, hnačku, vracanie, alebo vyrážky
  • ak má dieťa silnú hustú nádchu, upchatý nepriechodný nos
  • ak má dieťa kašeľ / vlhký produktívny, suchý dusivý/ – výnimkou je doznievajúci kašeľ po chorobe
  • ak je dieťa zahlienené
  • ak je dieťa 24 hodín po očkovaní
  • ak má dieťa lesklé oči, únavnosť a nechutenstvo
  • ak má dieťa zapálené hnisavé oči a bolesť uší
  • ak má dieťa mokvajúci herpes

Na zamyslenie! Ak chcete poslať svoje choré dieťa do škôlky, skúste si najskôr úprimne spomenúť, ako sa cítite vy sami, keď ste chorí, keď sa Vám ani z postele nedá vstať a každý pohyb je pre Vás utrpenie. A uvedomte si, že aj Vaše dieťa bolí hlava, trápi ho upchatý nos a stekajúce hlieny, možno má aj zvýšenú teplotu a vy napriek tomu chcete, aby normálne fungovalo v procese škôlky, kde sa musí hýbať a sústrediť?

Učiteľky trávia s deťmi dostatok času na to, aby vedeli postrehnúť zmeny v zdravotnom stave dieťaťa a následne o tom informujú rodičov. Žiadame rodičov, aby rešpektovali takéto upozornenie a pristupovali zodpovedne k vyliečeniu dieťaťa.

Obojstranná zodpovednosť za zdravie detí môže byť následne zárukou toho, že v materskej škole budú zdravé deti bez rozdielu ročného obdobia, v akom ju navštevujú.