BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI POLICAJNÉHO ZBORU


Categories :

Dňa 29.5.2024 sa v areáli  MŠ uskutoční 

beseda s príslušníkmi policajného zboru .