Informácie k prijímaniu detí od 1.6.2020Informácie k prijímaniu detí od 1.6.2020

Kapacita našej materskej školy pri splnení všetkých podmienok je obmedzená na štyri triedy s maximálnym počtom detí 15 v jednej skupine, ktoré nemusia byť z jednej triedy. Tieto skupiny nebude možné meniť. Z uvedeného dôvodu nie je možné vyhovieť všetkým žiadostiam o umiestnenie dieťaťa do MŠ získaným na základe prieskumu.  [...]

Category: Oznamy

Tags: