Personálne zabezpečenie

Pedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Anna Sojaková riaditeľka materskej školy
2. Andrea Bullová učiteľka
3. Eva Čunderlíková učiteľka
4. Bc. Jaroslava Dendišová učiteľka
5. Nikola Ertlová učiteľka
6. Mgr. Natália Ferienčíková učiteľka
7. Bc. Jana Hoffmannová učiteľka
8. Mgr. Ivana Kubíková učiteľka
9. Bc. Anna Hrinová učiteľka
10. Mariana Mitterpachová učiteľka
11. Mgr. Pavlína Rešutíková učiteľka
12. Patrícia Šopoňová učiteľka
13. Bc. Eva Majerová  pedagogický asistent
14. Mgr. Janka Snopková pedagogický asistent

Nepedagogickí zamestnanci

1. Janka Turiaková Vedúca školskej jedálne
2. Katarína Ertlová hlavná kuchárka
3. Ivana Valentová kuchárka
4. Eva Patrášová pracovník v prevádzke
5. Adriana Gregušová školníčka
6. Anna Debnárová upratovačka