Personálne zabezpečenie

Pedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Anna Sojaková riaditeľka materskej školy
2. Andrea Bullová učiteľka
3. Bc. Eva Majerová učiteľka
4. Erika Pavúková učiteľka
5. Mgr. Monika Kobesová učiteľka
6. Mgr. Natália Ferienčíková učiteľka
7. Bc. Jana Hoffmannová učiteľka
8. Mgr. Ivana Kubíková učiteľka
9. Bc. Anna Hrinová učiteľka
10. Mariana Mitterpachová učiteľka
11. Mgr. Linda Szabóová  učiteľka
12. Patrícia Šopoňová učiteľka
13. Mgr. Ľubica Purgatová pedagogický asistent
14. Sandra Šmigurová  pedagogický asistent

Nepedagogickí zamestnanci

1. Janka Turiaková Vedúca školskej jedálne
2. Katarína Ertlová hlavná kuchárka
3. Anna Debnárová kuchárka
4. Lucia Debnárová  pracovník v prevádzke
5. Adriana Gregušová školníčka
6. Jana Hrašková  upratovačka