Personálne zabezpečenie

Pedagogickí zamestnanci

1.   Mgr. Anna Sojaková riaditeľka materskej školy
2.   Mgr. Andrea Maslíková učiteľka
3.   Andrea Bullová učiteľka
4.   Eva Čunderlíková učiteľka
5.   Mgr. Ivana Kubíková učiteľka
6. Jaroslava Dendišová učiteľka
7. Mariana Mitterpachová učiteľka
8. Bc. Marianna Rojíková učiteľka
9. Nikola Ertlová učiteľka
10. Mgr. Simona Pivovarničková učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci

1. Janka Turiaková Vedúca školskej jedálne
2. Eleonóra Chváliková hlavná kuchárka
3. Katarína Ertlová kuchárka
4. Ivana Valentová pracovník v prevádzke
5. Adriana Gregušová školníčka
6. Anna Debnárová upratovačka