Projekt NP PoP II.

 

Naša materská škola sa zapojila do národného projektu

„Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II“

Bližšie informácie na:

https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte