Projekt NP PoP 3

 

Naša materská škola sa zapojila do národného projektu:

„Podpora pomáhajúcich profesií  POP 3”