Rodičovská rada

Na rodičovskom združení 27.09.2023 bola zvolená
rodičovská rada = triedni dôverníci:
1.trieda Sovičky: pán Ing. Kamil Horčin
2.trieda Motýliky:  pán JUDr. Lukáš Kuna
3.trieda Žabky: pani Ivana Mešková
4.trieda Lienky: pani  Ivana Uhríková
5.trieda Stonožkypani Zuzana Surovčíková
6.trieda Včielky : pani Stanislava Kuracinová