Rodičovská rada

Na rodičovskom združení 30.09.2021 bola zvolená
rodičovská rada = triedni dôverníci:
1.trieda Motýliky: pani Beáta Homolová
2.trieda Žabky: pani Ivana Mešková
3.trieda Lienky: pani Stanislava Kuracinová
4.trieda Stonožky: pani Zuzana Surovčíková
5.trieda Včielky: pán Peter Púčik
6.trieda Sovičky: pani Veronika Kozáková