Motýliky

Pani učiteľky: Ivka & Nikolka


Svetový deň atletiky 🏃‍♀️

Divadelné predstavenie tvorivé dielne v ZUŠ.

Spoznávame rôzne dopravné prostriedky, zaoberáme sa bezpečnosťou na ceste a jazdíme na dopravnom ihrisku.

Naše ovocníčkove stredy.

Motýliky v rámci RhaHč oslávili 22. 4. Deň Zeme, boli vedené k ochrane životného prostredia. Na pobyte von vyzbierali odpadky v blízkosti detského ihriska a roztriedili do správnych kontajnerov.

Deň matiek ❤️

Motýliky sadili semienka rastlín a objavovali ich prebúdzajúci život.

Motýliky na otvorenej hodine v základnej škole. 🙂

Na návšteve v knižnici. 

Motýliky počas náučnej prechádzky navštívili malý gazdovský dvor s domácimi zvieratami.

Karneval 🙂

Motýliky a nekonečný vesmír.

Mobilné planetárium s témou vesmír.

Poníky 23.02.2022 🙂

1.2.2022 Zimná olympiáda

Z motýlikov sa stali malí výskumníci, formou pokusov a pozorovaní vnímali rôzne fyzikálne javy.

Takto si motýliky upevňovali poznatky o geometrických tvaroch.

Ako sme sa tešili z darčekov od Ježiška. 🤩

Motýliky vianočný list Ježiškovi písali, darčeky nakupovali a tým si finančnú gramotnosť precvičovali, štipcovačku sa zahrali a vianočné puzzle skladali.

Takto sme poznávali tajomstvá nášho tela.

Motýliky poznávali rozdiely medzi stromami, kríkmi a ich plodm, oboznámili sa s jesennou prírodou.

V rámci témy ČAROVNÁ JESEŇ motýliky poukázali na zmeny v prírode, uvedomovali si význam prírody pre život ľudí a rozvíjali si predstavy o prírodných javoch.

Motýliky poznávali základnú pracovnú náplň vybraných profesií.

Motýliky sa na škôlku veľmi tešili, takto sa hrali a nové kamarátstva vytvárali. 🙂