Stonožky

Pani učiteľky: Jarka & Ajka

Tento týždeň sme sa venovali kresleniu ľudského tela. Predškolák by mal zvládnuť nakresliť detaily tváre, krk, trup vo forme kruhu, oválu či trojuholníka. Dve línie rúk a nôh, správny počet prstov. V 6. roku sa objavujú ďalšie detaily – uši, časti oblečenia. Takto sme to zvládli my:

Stonožky spoznávali stromy kriky a ich plody, vyšli sme si na prechádzku ku skalnému hribu:)

Športový deň – Stonožky 17.09.2020

Prvé dni v škôlke u Stonožiek:)