Sovičky

Pani učiteľky: Evka & Ivka

Na dopravnom ihrisku, október 2020

Športový deň – Sovičky 17.09.2020