Triedy

V našej materskej škole prevádzkujeme 6 tried:

 

Názov Pani učiteľky
LIENKY  Jarka & Pavlínka
MOTÝLIKY Ivka & Nikolka
SOVIČKY Evka & Janka
STONOŽKY Ajka & Natálka
VČIELKY Paťka & Anka
ŽABKY Anička & Majka