Triedy

V našej materskej škole prevádzkujeme 6 tried:

 

Názov Pani učiteľky
LIENKY  Janka & Linda
MOTÝLIKY Ivka & Nikolka
SOVIČKY Evka & Erika
STONOŽKY Ajka & Natálka
VČIELKY Paťka & Anka
ŽABKY Anička & Majka