Triedy

V našej materskej škole prevádzkujeme 5 tried:

 

Názov Pani učiteľky
MOTÝLIKY Simonka & Nikolka
SOVIČKY Evka & Ivka
STONOŽKY Jarka & Ajka
VČIELKY Andrejka & Marianka
ŽABKY Anička & Majka