2% Združenie pri MŠ

Pri našej materskej škole je zriadené aj o.z.
Združenie rodičov pri Materskej škole Slovenská Ľupča,
Prostredníctvom neho nám môžete každoročne poukázať svoje 2% z dane,
vyzbierané finančné prostriedky sú tradične použité
v prospech našej škôlky a detičiek, ktoré ju navštevujú:)

 

Združenie rodičov pri Materskej škole Slovenská Ľupča,

Vás chce aj v tomto školskom roku osloviť a požiadať

o darovanie 2 % z Vašej zaplatenej dane.

 Tlačivá na  darovanie 2 % si môžete vyzdvihnúť  osobne v ktorejkoľvek triede alebo stiahnuť priamo tu:

Vyhlásenie k 2 %

Potvrdenie OZ Združenie rodičov k vyhláseniu%

Je potrebné vyplniť tlačivo – vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby  doložiť  aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vyplnené tlačivá môžete zaniesť p. učiteľkám na triede, ktorú vaše dieťa navštevuje.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité pre potreby

a radosť Vašich detičiek v škôlke

 ĎAKUJEME !

predseda: Bc. Stanislava Mišečková
členovia:   Andrea Bullová (pedag. zamestnanec)
                   Mariana Mitterpachová (pedag. zamestnanec)
                   Alica Kútiková (rodič z tr. stonožiek)
                   Katarína Romanová (rodič z tr. žabiek)
Ciele združenia:
  • podporovať zdravý rast dieťaťa,
  • podporovať alternatívne prvky vo výchovno-vyučovacom procese,
  • vytvárať nestresové, esteticky a citovo príťažlivé prostredie pre deti,
  • aktívne podporovať také vzdelávanie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobnosti detí, sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti a k demokratickému správaniu,
  • spolupracovať pri vytváraní personálnych, priestorových a finančných podmienkach pre ďalší rozvoj inovačných pedagogických projektov.
Inak povedané, získané 2% a aj dotácie od obce sú využívané podľa potreby materskej školy po dohode s p. riaditeľkou na to, čo je potrebné – napr. dopravné prostriedky pre deti, nábytok do tried, darčeky pod vianočný stromček atď… 
ĎAKUJEME!:)