2% Združenie pri MŠ

Pri našej materskej škole je zriadené aj o.z.
Združenie rodičov pri Materskej škole Slovenská Ľupča,
Prostredníctvom neho nám môžete každoročne poukázať svoje 2% z dane,
vyzbierané finančné prostriedky sú tradične použité
v prospech našej škôlky a detičiek, ktoré ju navštevujú:)
Ciele združenia:
  • podporovať zdravý rast dieťaťa,
  • podporovať alternatívne prvky vo výchovno-vyučovacom procese,
  • vytvárať nestresové, esteticky a citovo príťažlivé prostredie pre deti,
  • aktívne podporovať také vzdelávanie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobnosti detí, sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti a k demokratickému správaniu,
  • spolupracovať pri vytváraní personálnych, priestorových a finančných podmienkach pre ďalší rozvoj inovačných pedagogických projektov.
Inak povedané, získané 2% a aj dotácie od obce sú využívané podľa potreby materskej školy po dohode s p. riaditeľkou na to, čo je potrebné – napr. dopravné prostriedky pre deti, nábytok do tried, darčeky pod vianočný stromček atď… Prehľad príjmov a výdavkov 
ĎAKUJEME!:)